Thực Tế Ảo Tăng Cường (AR) Là Gì?

23/11/2019 | Ứng dụng

Thực tế ảo tăng cường, tên tiếng Anh là Augmented Reality, viết tắt là AR, nói đơn giản là việc tích hợp thông tin kỹ thuật số theo thời gian thực với môi trường người dùng trong thời gian thực. Các yếu tố ảo sẽ được xếp chồng lên môi trường thực tế, mang lại trải nghiệm chân thực, gần gũi với thực tế.

Thay vì Thực tế ảo (Virtual Reality) tạo ra một môi trường hoàn toàn giả lập thì Thực tế ảo tăng cường (AR) sử dụng môi trường hiện có và phủ lên các yếu tố thông tin mới. Thực tế ảo có nghĩa là môi trường do máy tính tạo ra để bạn tương tác và đắm mình vào. Thực tế ảo tăng cường mở rộng là thêm yếu tố ảo vào thực tế.

Hình minh họa

Các ứng dụng thực tế ảo tăng cường được viết bằng các chương trình 3D đặc biệt cho phép nhà phát triển kết hợp thông tin hoạt hình hoặc thông tin kỹ thuật số theo ngữ cảnh trong chương trình máy tính với một môi trường trong thế giới thực. Khi một thiết bị xây dựng AR nhận thông tin kỹ thuật số từ một môi trường xác định, nó sẽ bắt đầu xử lý môi trường và lớp hình ảnh hoặc hình ảnh chính xác.

Ngày nay, công nghệ AR được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm chăm sóc sức khỏe, an toàn công cộng, khí đốt và dầu mỏ, du lịch và tiếp thị. Trong vài năm qua, các phòng thí nghiệm và các công ty khác nhau đã cố gắng xây dựng các thiết bị mang lại cho chúng ta thực tế ảo tăng cường.