Giáo Dục Chân Thật Với Công Nghệ Thực Tế Ảo

10/10/2019 | Ứng dụng

Công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc giảng dạy hiện nay

Trong lớp học, thực tế ảo có thể, minh họa những ví dụ, cho phép học sinh sống lại trong những sự kiện lịch sử hoặc thực hành thí nghiệm khoa học tiên tiến.

Người học nhập vai vào các nhân vật hay được trải nghiệm các không gian được đề cập trong chương trình học, mang lại:

- Trải nghiệm thú vị.

- Tăng động lực học.

- Tập trung và kích thích tích cực cho việc học.

- Học tập sáng tạo đầy cảm hứng.

Các môn học có thể trải nghiệm cùng thực tế ảo: Địa lý (mô phỏng không gian địa lý), Lịch sử (mô phỏng lại các trận chiến), Vật lý (mô phỏng chuyển động của con lắc đơn, các mô phỏng chuyển động đơn giản, mô phỏng tương tác vật lí), Thiên văn học (quan sát không gian, vũ trụ, các vì sao), Sinh học (quan sát các bộ phận trên cơ thể)...

Xem thêm các dự án công nghệ Thực tế ảo vào Giáo dục của chúng tôi tại đây.