Nghiên Cứu Và Phát Triển

06/06/2019 | Ứng dụng

Thử nghiệm với mọi lĩnh vực VR và công nghệ.

Nghiên cứu & phát triển, trải nghiệm nhiều người chơi, cấu hình giao diện VR, mô hình hóa VR.

Các VR đang tiến triển rất nhanh. Đây là lý do tại sao chúng tôi thử nghiệm và không ngừng tìm kiếm để cải thiện giao diện của chúng tôi và trải nghiệm người dùng để cải thiện phạm vi của VR và đơn giản hóa việc thực hiện nó.

Dưới đây là một số minh họa từ các thí nghiệm của chúng tôi, đã thực hiện và đang thực hiện, để cải thiện giao diện VR "phòng tỷ lệ” đồng bộ thử nghiệm Leap Motion trong nhiều trò chơi hoặc cho phép chỉnh sửa các mô hình 3D trực tiếp từ VR.

R-D

Bản thiết kế là cách thuận tiện để chế tạo thử nghiệm một số ý tưởng mới hoặc thiết kế. Sau đó nó có thể được chuyển đổi sang C ++ cho hiệu suất tốt hơn.