Toà Nhà Wasaco

05/06/2019

Tên sản phẩm: Tòa nhà WASACO 3D.

Mô tả sản phẩm: 

  • Sản phẩm là tòa nhà ảo 3D được xây dựng dựa trên bản vẽ 3Dsmax.
  • Tích hợp một số chức năng như: di chuyển xung quanh tòa nhà, di chuyển đến từng vị trí căn phòng.
  • Sản phẩm hỗ trợ cho các doanh nghiệp bất động sản trong việc quảng cáo sản phẩm của mình.
  • Sản phẩm được tích hợp trên Android, IOS, Website.
  • Đơn vị hợp tác: DFM-Engineering và Bất động sản Hưng Thịnh

 

HungThinh Apartment by dfm-vr on Sketchfab