Thuyền Có Mái Che

05/06/2019
     • Hình dung tác động của mái hiên trên mô hình thuyền, sử dụng thay đổi độ sáng theo thời gian thực và chiếu sáng toàn bộ

      Mô hình 3D, ánh sáng và chiếu sáng toàn bộ theo thời gian thực, giao diện VR & quản lý hiệu suất.

      Đối với dự án này, mục đích chính là để chứng minh lợi ích của VR như một công cụ để xác nhận sự lựa chọn mẫu thiết kế với nhiều loại tàu thuyền khác nhau. Mục tiêu chính là sử dụng ánh sáng và chiếu sáng toàn diện trong thời gian thực, vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Hơn nữa, nó cho phép để kiểm tra tác động của ánh nắng mặt trời bảo vệ trên buồng lái khác nhau và các mặt chung của thuyền.

      Trong phiên bản này, nó có thể thay đổi độ sáng từ bộ điều khiển Vive, dịch chuyển ra khỏi thuyền để xem tất cả các góc độ, và thay đổi vật liệu và màu sắc của mái che, xem làm cho nó biến mất hoàn toàn.

      Phiên bản tiếp theo, hiện đang được phát triển, sẽ cho phép chuyển đổi giữa các tàu thuyền, thực hiện các chuyển động học và các cấu hình trung gian, ngắm nhìn một cách chân thực nhất.

thuyen-co-mai-che-1

Ánh sáng chiếu qua lớp vải.

thuyen-co-mai-che-2

Vật liệu có thể được thay đổi, cũng như cấu hình (triển khai đầy đủ, rút lại, biến mất, vv ...)

thuyen-co-mai-che-3