Du Thuyền

05/06/2019
  • Kiểm tra bên trong du thuyền & cấu hình du thuyền mà không có nguyên mẫu
  • Quét và tạo vật liệu từ các mẫu thực tế, tối ưu hóa mô hình 3D, hướng VR và tương tác

Dự án đang thực hiện để xác nhận sự thích hợp của nguyên mẫu du thuyền thực tế ảo để hạn chế số lần lặp lại cần thiết trong việc thiết kế và làm giảm nhu cầu đối với một hoặc nhiều nguyên mẫu vật lý với tỷ lệ 1: 1.

Mỗi du thuyền có nhiều cấu hình nội thất có thể, phụ thuộc vào vật liệu sử dụng. Những vật liệu này được cụ thể trong catalogue cho từng công ty và cần phải được quét trước đó để cho phép kết xuất đồ họa thực tế. Điều này cho phép người dùng có thể hình dung tác động của độ sáng với các điều kiện ở thời gian thực.

Một phiên bản mới, hiện đang được phát triển, sẽ cho phép để trực tiếp thay đổi hình học, ngay từ giao diện VR. Điều này sẽ cho phép tăng tốc độ thiết kế và cho phép cộng tác từ xa.

Du-thuyen-1Du thuyền đầu tiên kết xuất đồ họa thử nghiệm, để thiết lập độ sáng. Vật liệu không tùy thích.

Du-thuyen-2Du thuyền đầu tiên kết xuất đồ họa thử nghiệm, để thiết lập độ sáng. Vật liệu không tùy thích.

Du-thuyen-3Hình ảnh VR trên Oculus Rift.

Du-thuyen-4Du thuyền thử nghiệm thứ hai, chỉ dưới ánh sáng nhân tạo. Quét vật liệu.

Du-thuyen-5Mô hình hóa các vật liệu đã quét để tạo ra kết cấu theo quy trình.