Mô Phỏng Tính Toán Chất Lưu

29/10/2019

Một dự án với đối tác Airbus.

DOFI là một phần mềm tính toán lưu chất (CFD) xây dựng dựa trên opensource, được kiểm duyệt bởi các chuyên gia để từ đó cho ra kết quả tính toán chính xác và nhanh chóng, dễ dàng sử dụng cho nhiều ứng dụng CFD và multiphysics (xử lý các mô phỏng liên quan đến nhiều mô hình vật lý).

Lấy cảm hứng từ phần mềm mà chúng tôi đã phát triển, DFM đã xây dựng công cụ Paraview bằng cách mô phỏng tính toán chất lỏng bằng thực tế ảo để khách hàng có một cái nhìn toàn diện về phần mềm DOFI. Tải Licence DOFI sử dụng một năm miễn phí tại đây.

Để tải công cụ ParaView từ DOFI, người dùng có thể nhấp vào Post Processing> Para Foam hoặc nhấp vào nút trên thanh công cụ Execution. Trong hướng dẫn sử dụng này, quy trình xử lý hậu kỳ ParaView được mô tả ngắn gọn để làm nổi bật các khả năng khác nhau của phần mềm. 

Mô hình VR sẽ có một bảng điều khiển, chứa thông tin sau:

- Trình duyệt Pipeline liệt kê các mô-đun mở trong ParaView. Các mô-đun đã chọn được tô sáng màu xanh lam và đồ họa của mô-đun này có thể được kích hoạt hoặc hủy kích hoạt bằng cách nhấp vào nút "con mắt".

- Bảng Properties chứa các lựa chọn bắt đầu tham gia mô hình, chẳng hạn như thời gian, vùng và trường hợp.

- Bảng hiển thị điều khiển hiển thị hình ảnh mô đun, ví dụ: màu sắc, ...

- Bảng thông tin cung cấp số liệu thống kê trường hợp, chẳng hạn như hình học và kích thước mắt lưới.

- Trình kiểm tra đối tượng bao gồm bảng Thuộc tính, bảng Hiển thị và bảng Thông tin.