Vietnam Digital Economy Forum 2018

26/09/2019 | Sự Kiện

#VDEF2018 Diễn đàn Kinh Tế Số Việt Nam 2018 diễn ra vào ngày 31 đến 01 tháng 11 năm 2018 tại khách sạn Rex với chủ đề “Thách thức và giải pháp chiến lược cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, mong muốn đat được các mục tiêu chủ yếu như sau:

  • Vận dụng công nghệ số hóa để xây dựng các mô hình kinh tế mới và đánh giá các yếu tố tác động đến sự phát triển kinh tế, xã hội. Hỗ trợ xây dựng các mục tiêu phát triển và chỉ số đánh giá cụ thể.
  • Kết nối cộng đồng doanh nghiệp và người dân và các nhà hoạch định chính sách trong việc đẩy mạnh công nghệ số hóa trong kinh doanh, sản xuất, cung cấp dịch vụ. Hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách Việt Nam xây dựng chiến lược đồng bộ về phát triển kinh tế, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nguồn đầu tư và nhân lực quốc tế vào Việt Nam.
  • Kết nối kiều bào, các chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài với cộng đồng doanh nghiệp trong nước, nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến về áp dụng tại Việt Nam, theo định hướng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

DFM VR đã giới thiệu tại buổi triễn lãm những chuyên môn về công nghệ của mình với những giải pháp cải tiến, phục vụ cho phát triển kinh tế thời đại 4.0.

Phạm Minh Vương - Giám đốc công ty cổ phần DFM-Engineering phỏng vấn với truyền hình

Source: https://www.qtsc.com.vn/tin-tuc/moi-tham-du-dien-dan-kinh-te-so-hoa-quoc-te-vdef-2018